Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พ่อค้า-แม่ค้าตลาดเซ็นเตอร์พอยส์ตรังผวาถูกสั่งปิดตลาดหนีโควิด19

พ่อค้า-แม่ค้าตลาดเซ็นเตอร์พอยส์ตรังผวาถูกสั่งปิดตลาดหนีโควิด19

พ่อค้าแม่ค้าตลาดคนเดินเซ็นเตอร์พอยส์ตรัง หวั่นใจหากต้องมีการประกาศปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องเดือดร้อนแน่นอน ที่ผ่านมาก็เจอพิษมรสุมเศรษฐกิจย่ำแย่ แล้วยังต้องมาเจอวิกฤตปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ้ำ 2 แต่ทั้งนี้ก็พร้อมที่จะเข้มงวดป้องกันตัวเองและลูกค้า ตามมาตรการณ์ต่าง ๆของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดคนเดินตามย่านต่าง ๆ ในตัวเมืองตรังซึ่งมีการเปิดบริการจำหน่ายอาหาร ของกิน ของใช้ต่าง ๆ ซึ่งพบว่ายังมีผู้คนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อหาของไปรับประทานค่อนข้างบางตา ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองตรัง ส่วนคนต่างจังหวัดหรือต่างชาติจะน้อยมา ส่วนใหญ่จะอาศัยตลาดคนเดินเป็นครัวประจำบ้าน จะเห็นได้ว่ามีลูกค้าบางกลุ่มมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่บางกลุ่มยังคงใช้ชีวิตปกติ เมื่อสอบถามพบว่าจังหวัดตรังยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการของทางตลาดเองที่คอยควบคุมกระตุ้นเตือนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนดูแลป้องกันตัวเองทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าที่นี่ปลอดภัย แต่บางส่วนบอกว่าเพื่อความสบายใจป้องกันตัวเองไว้ก่อนจะดีกว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดตรังประกาศว่าจังหวัดตรังยังไม่มีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

นายวิระ เนียมสม ผู้ดูแลตลาดคนเดินเซนเตอร์พอยส์ กล่าวว่า ทางตลาดคนเดินเซ็นเตอร์พอยส์มีการการแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการณ์ต่าง ๆ เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ และล้างมือบ่อย ๆ แต่ถ้าทางจังหวัดมีนโยบายให้ปิดตลาด ตนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าเยอะมาก ซึ่งหลายคนก็โอดครวญว่าที่ผ่านมาก็เจอสภาวะขายของไม่ค่อยดี รายได้ลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว หากต้องปิดตลาดมันจะเชื่อมโยงไปหมด บางคนผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ลูกอีก 2-3 คน ในความคิดส่วนตัวของตนเองนั้นไม่อยากให้ปิด เพราะถ้ามองถึงอนาคตไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีพ่อค้าแม่ค้าก็ลำบากอยู่แล้ว ถ้ากลัวว่ามีผลกระทบต่อการขยายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ต้องปิดตลาด ตนมองว่าพ่อค้าแม่ค้าแย่แน่นอน หมดไม่เหลืออะไรเลย สำหรับการดูแลเฝ้าระวังของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมถึง 80 % ทุกคนดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทางตลาดเองก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าดูแลตัวเอง

ส่วนทางด้าน นางแสงอรุณ จริงจิตร อายุ 51 ปี เจ้าของแผงลอยขายอาหารอีสาน กล่าวว่า ได้ติดตามข่าวสารโดยตลอด ทั้งนี้ต้องดูแลตัวเอง ลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ามีการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัย บางส่วนยังคงใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากจังหวัดตรังมีประกาศว่าไม่มีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถ้าหากทางจังหวัดประกาศปิดตลาดพ่อค้าแม่ค้าคงเดือดร้อนกันมาก แต่ตอนนี้ยังไม่มีมาตรการณ์สั่งปิดยังให้ขายได้เรื่อย ๆ ตั้งแต่มีกระแสเรื่องไวรัสโควิด-19 ทางพ่อค้าแม่ค้ายังคงขายสินค้าได้เรื่อย ๆ เพราะที่ผ่านมาเจอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว ช่วงนี้ลูกค้าอาจจะลดลงไปบ้าง มีเฉพาะลูกค้าในพื้นที่ที่มาซื้อของเป็นประจำเพราะที่นี่เป็นแหล่งขายอาหารคนในเมืองส่วนใหญ่จะยึดที่นี่เป็นครัว ส่วนลูกค้านอกๆไม่มีเข้ามา

Walking street vendors, center points, Trang Worried if a market shutdown was announced to prevent the spread of the Covid-19 virus. Definitely have to suffer In the past, there was a poisonous monsoon. Then still have to face a crisis to close the market to prevent the spread of the virus covid-19 repeatedly, but anyway, ready to be strict to protect themselves and customers According to different Of the government strictly

Trang Journalist Went to explore the walking market in various districts in Trang city, which opened for sale of food, food and utensils, which found that there are still some people who come to buy something to eat Which most of the customers are people in Trang city As for the provinces or foreigners, few will come. Most will rely on the pedestrian market as a home kitchen It can be seen that there are certain groups of customers wearing masks. But some groups still live a normal life When inquiring, it was found that Trang province has not been infected with the cattle-19 virus And the market measures that control, stimulate, alert all vendors to protect themselves, make customers confident that this place is safe But some say that it is better to be comfortable to protect yourself first Although Trang province has announced that Trang has not yet been infected with the Covid-19 virus.

Mr Wiriamsom, the Market Point Pedestrian Market Supervisor, said that the Center Point Pedestrian Market is informing merchants to keep up with the news at all times. The vendor must protect themselves according to various measures such as wearing a mask. Use a hand wash gel And wash hands often, but if the province has a policy to close the market They agree that it affects many vendors. Many people are complaining that the past has encountered poor sales conditions, increased income, reduced expenses. Because the economy is already bad If closing the market, it will all link. Some people pay home loans, car payments, another 2-3 children. In their own personal opinion, they don't want to close. Because if looking into the future, don't want that Because now the economy is bad, the merchants are already having difficulty If you are afraid that it will affect the spread of the disease, the Covid-19 virus has to close its market. Run out, nothing left For the surveillance of the vendors here, there are 80% practice and preparation. Everyone takes good care of themselves. The market itself has publicized to merchants and customers who come to shop to take care of themselves.

Regarding Mrs. Saeng Arun Jingchit, aged 51, the owner of the stalls selling northeastern food said that he has been following news all the time. However, must take care of yourself Customers who come to buy products have to take care of themselves, protect themselves, wear a mask. Some still live their lives as Trang announced that no people were infected with the covid-19 virus. If the province announced the closing of the market, the merchants would suffer a lot. But at this time there is no measure to close, still being able to sell it ever since the trend of the Covid-19 virus The vendors still sell products because in the past, the economy has been bad. During this period, customers may be reduced somewhat. There are only customers in the area who come to buy regularly because this is a food store, most people in the city will consider this as a kitchen. For outside customers, there is no

ストリートベンダー、センターポイント、トランを歩くCovid-19ウイルスの拡散を防ぐために市場閉鎖が発表されたかどうか心配。間違いなく苦しむ必要があります過去には、有毒なモンスーンがありました。その後、ウイルスcovid-19の拡散を繰り返し防止するために市場を閉鎖する危機に直面する必要があります。別によると政府の厳密に

トランジャーナリストトラン市のさまざまな地区にあるウォーキングマーケットを探索しましたが、そこには食べ物、食べ物、調理器具の販売が始まりました。ほとんどの顧客はトラン市の人々です地方や外国人に関しては、ほとんど来ません。ほとんどがホームキッチンとして歩行者市場に依存しますマスクを着用している特定のグループの顧客がいることがわかります。しかし、一部のグループはまだ通常の生活を送っています問い合わせたところ、トラン県はCovid-19ウイルスに感染していないことがわかりました。そして、すべてのベンダーを制御、刺激、警告して市場を保護し、この場所が安全であることを顧客に確信させるしかし、最初に身を守る方が快適である方が良いと言う人もいますトラン州はトランがまだCovid-19ウイルスに感染していないと発表しましたが。

マーケットポイントの歩行者市場の監督者であるウィリアムソム氏は、センターポイントの歩行者市場は常にニュースに従うように商人に通知していると述べました。ベンダーは、マスクを着用するなど、さまざまな方法で身を守る必要があります。手洗い用ジェルを使う頻繁に手を洗うが、州が市場を閉鎖する方針を持っている場合彼らは多くのベンダーに影響を与えることに同意します。多くの人々は、過去が販売条件の悪化、収入の増加、経費の削減に直面していることに不満を抱いています。経済はすでに悪いので市場を閉じると、すべてリンクされます。一部の人々は、住宅ローン、車の支払い、2〜3人の子供を支払いますが、自分の意見では、彼らは閉じたくありません。未来を見るなら、そんなことはしたくないから今は経済が悪いので、商人はすでに苦労していますウイルスの拡散に影響を与えることを恐れている場合、Covid-19ウイルスは市場を閉鎖する必要があります。使い果たし、何も残っていないここのベンダーの監視には、80%の練習と準備があります。市場自体は、自分で世話をするために買い物に来る商人や顧客に公表されました。

51歳のSaeng Arun Jingchit氏について、北東部の食品を売る屋台のオーナーは、彼が常にニュースをフォローしていると述べました。しかし、自分の世話をする必要があります商品を買いに来るお客様は、身の回りのこと、身の安全の確保、マスクの着用が必要です。トランはcovid-19ウイルスに感染している人はいないと発表したため、一部の人はいまだに生活しています。州が市場の閉鎖を発表した場合、商人は多くのことを苦しむでしょう。しかし、現時点ではCovid-19ウイルスの流行以来、閉鎖する手段はなく、それでも販売することができます過去には経済が悪かったため、ベンダーは依然として製品を販売しています。この期間中、顧客は多少減少する可能性があります。これは食料品店であるため、定期的に買いに来るのはこの地域の顧客のみです。市内のほとんどの人はこれをキッチンと見なします。外部のお客様には、

步行街摊贩,中心点,董里担心是否宣布要关闭市场以防止Covid-19病毒传播。一定要受苦过去曾有过有毒的季风。然后仍然必须面对危机以关闭市场,以防止covid-19病毒反复传播,但是无论如何,准备严格保护自己和客户根据不同严格的政府

董里记者去探索董里市各个地区的步行市场,那里开始出售食品,食物和器皿,结果发现仍有一些人来买东西吃董里市的大多数顾客是至于省或外国人,很少有人来。大多数人将依靠步行市场作为家庭厨房可以看出,有些顾客戴着口罩。但是有些人过着正常的生活在查询时,发现董里省尚未感染Covid-19病毒。控制,刺激,警告所有供应商以保护自己的市场措施,使客户确信该场所是安全的但是有人说最好先舒适地保护自己尽管董里府已宣布董里尚未感染Covid-19病毒。

Market Point步行市场主管Wiriamsom先生说,Center Point步行市场正在通知商人一直在关注这一消息。供应商必须根据各种措施保护自己,例如戴口罩。使用洗手液并经常洗手,但如果该省有关闭市场的政策他们同意这会影响许多供应商。许多人抱怨过去的销售状况不佳,收入增加,支出减少。因为经济已经很糟糕如果关闭市场,它将全部链接。有些人偿还房屋贷款,购车款,另外2-3个孩子,以他们个人的观点,他们不想结账。因为如果展望未来,那就不要因为现在经济不景气,商人已经有困难如果担心Covid-19病毒会影响该病毒的传播,则必须关闭其市场。耗尽,一无所有为了监视此处的供应商,有80%的练习和准备,每个人都应自保。市场本身已经宣传给来商店购物的商人和顾客。

关于现年51岁的Saeng Arun Jingchit女士,出售东北食品的小摊主说,他一直在关注新闻。但是,必须照顾好自己购买产品的顾客必须照顾好自己,保护自己,戴口罩。董里(Trang)宣布没有人感染covid-19病毒,因此有些人还活着。如果该省宣布关闭市场,那么商人将蒙受很大的损失。但是目前尚无关闭的方法,自Covid-19病毒问世以来,仍然有能力将其出售供应商仍在销售产品,因为过去经济不景气。在此期间,客户可能会有所减少。该地区只有一些定期购买的顾客,因为这是一家食品商店,城市中的大多数人会将其视为厨房。对于外部客户,没有

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys