Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พญางูจงอางยาวกว่า 5 เมตร เลื้อยเข้าบ้าน 2 ตายาย

พญางูจงอางยาวกว่า 5 เมตร เลื้อยเข้าบ้าน 2 ตายาย

สองตายายนั่งกินข้าว ต้อง ผงะจู่ๆก็มีพญาจงอางตัวใหญ่เลื้อยมาขดอยู่ที่เสากลางบ้าน ประสาน191แจ้งไปยังหน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษช่วยจับเอาไว้ได้ แต่ยายก็ยังอาลัยไปลูบคลำและขอโทษก่อนให้นำไปปล่อยคืนสู่ป่า เชื่อภัยแล้งทำให้งูไม่มีอาหารและที่อยู่อาศัย

           นายกิจ จีนประชา และนางลาภ จีนประชาอายุ 78 ปี สองสามีภรรยา อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 80 ม.8 บ้านวังใหม่ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เล่าว่า ขณะกำลังนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับตาอย่างมีความสุข จู่ๆ ก็มีพญาจงอางตัวใหญ่ ยาวกว่า 5 เมตร เลื้อยเข้ามาใกล้ๆกับที่ตนนั่งกินข้าวอยู่ แล้วมาขดอยู่กลางเสาบ้าน ทำให้คุณยายเข่าอ่อนแทบลมจับ เพราะตั้งแต่เกิดมาอายุจะ 80 ปีแล้ว ยังไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน สองตายายจึงยกมือภาวนา ว่าถ้าเป็นงูทวดจริงหรืองูเจ้าที่เจ้าทาง ก็ขอให้ออกไปอยู่ตามที่ตามทางของตน แต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อคุณตายใช้ไม้ยาว ๆ เขี่ยออกให้ออก กลับถูกงูจงอางชูคอแผ่แม่เบี้ย ทำให้สองตายายตัดสินใจวิ่งออกจากบ้าน พร้อมขอให้เพื่อนบ้านช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยวังวิเศษ เข้าช่วยจับงูจงอางตัวดังกล่าวออกไป ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยวังวิเศษมาถึง ใช้เวลาแค่ 15 นาทีก็สามารถจับพญางูจงอางตัวนี้เอาไว้ได้ วัดความยาวได้กว่า 5 เมตร น้ำหนัก 15 กิโลกรัม  และโดยความเชื่อของชาวปักษ์ใต้ว่างูจงอางนั้นเป็นงูทวดหรืองูเจ้าที่ สองตายาย รวมทั้งเพื่อนบ้านก็ไม่วายนำแป้งมาทาตามลำตัว และหาเห็บที่กัดตามลำตัวของงูจงอางออกให้ด้วย พร้อมลูบคลำเพื่อขอขมาที่ล่วงเกิน ปิดท้ายด้วยการขอโชคลาภอย่าเจ็บอย่าจน และอย่ามาโชว์ตัวให้ลูกหลานได้เห็นอีกต่อไปเลย ด้านนายไสว แก้วเจือ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษ กล่าวว่า เป็นเพราะภัยแล้งที่ยาวนาน ทำให้งูจงอางหนีร้อนลงมาหลบอยู่ตามบ้านเรือนของชาวบ้าน ประกอบกับขาดอาหารและแหล่งน้ำ แต่ขอฝากเตือนว่าถ้าเจออสรพิษดังกล่าว ให้แจ้งมายังหน่วยกู้ภัยซึ่งยินดีที่จะช่วยชาวบ้านทุกหลังคาเรือน 

Two grandmothers sitting and eating, had to take aback, suddenly a large king serpent curled up in the middle of the house. Coordinated 191, informing Wang Wiset Relief Rescue team to help hold it. But Grandma still mourned petting and apologized before releasing to return to the forest Believe the drought makes the snake without food and shelter
Mr. Kitjina Pracha and Mrs. Lap Chinpracha are 78 years old. The two of them live in the house number 80, Moo 8, Ban Wang Mai, Wang Maprang Subdistrict, Wang Wiset District, Trang Province. Happily, suddenly a large king cobra, over 5 meters long, glided near where he was eating. Then curled up in the middle of the house post Causing Grandma to weaken his knee almost with the wind Because since being 80 years old and have never seen a large snake like this before The two grandparents then raise their hands to pray. That if it's a great great snake or a snake Asked him to go and do his own way But it does not work when you die. Use a long stick to remove them. Instead, it was spread by the King cobra cobra. Causing the two grandparents to decide to run out of the house And asking neighbors to help inform Wang Wiset Rescue personnel Helping to catch the said king cobra away. When the Wang Wiset rescuers arrived, it took only 15 minutes to catch this king cobra. Measuring more than 5 meters in length, 15 kilograms in weight, and with the belief of southerners that the king cobra is a great-looking snake or a second snake, a grandmother, including a neighbor, it does not attack the powder on the body. And find a tick that bites the cobra's body With petting for forgiveness Ending up with a request for fortune. Do not hurt. Do not until And do not show to the children to see anymore. Mr Sawai Kaew Chuea, chief of the Wang Wiset Rescue Unit said that because of a long drought Causing the king cobra to escape from the heat to hide in the houses of the villagers Combined with lack of food and water resources But please be warned that if you encounter such a snake To notify the rescue team, which is happy to help people in every household.

座って食事をしている二人の祖母が驚いた。突然、大きな王の蛇が家の真ん中で丸くなった。 191年に調整され、Wang Wiset Relief Rescueチームにそれを保持するよう通知しました。しかし、おばあちゃんはまだふれあいを嘆き、森に戻るために解放する前に謝罪しました干ばつが食物と避難所なしでヘビを作ると信じて
Kitjina Pracha氏とLap Jeenepracha夫人は78歳で、2人の夫と妻が、トラン県ワンウィセット地区の王80番、Moo 8、Bang Wang Mai区、Wang Maprang区に住んでいます。幸いなことに、突然、5メートル以上の大きなキングコブラが、彼が食べていた場所の近くで滑っていました。それから家の中央で丸くなったおばあちゃんが風でほとんど膝を弱める原因80歳になって以来、このような大きなヘビを見たことがないのでその後、2人の祖父母が手を挙げて祈る。偉大な偉大なヘビかヘビなら彼に行って自分のやり方でやるように頼んだしかし、あなたが死ぬとき、それは働きません。それらを取り除くために、長い棒を使ってください。代わりに、キングコブラコブラによって広められました。 2人の祖父母が家を使い果たすことにしたそして、Wang Wiset Rescueの担当者に情報を提供するように隣人に依頼する言われたキングコブラを追い払うのを手伝います。王ウィセットの救助隊が到着すると、このキングコブラを捕まえるのにたった15分しかかかりませんでした。長さ5メートル以上、体重15キログラム以上であり、キングコブラは見栄えのいいヘビまたは2番目のヘビ、隣人を含む祖母であるという信念により、身体の粉を攻撃しません。コブラの体を噛むダニを見つける許しをpetう幸運の要求で終わる。傷つけないでください。そして、子供たちにもう会うように見せないでください。村人の家に隠れるために熱から逃れるためにキングコブラを引き起こす食料と水資源の不足と相まってしかし、あなたがそのようなヘビに出会った場合、注意してください救助チームに通知するために、すべての家庭の人々を喜んで助けます。

兩個祖母坐著吃飯,不得不吃了一驚,突然,一條大王蛇pent縮在房子中間。協調191,通知Wang Wiset救濟救援隊幫助其舉行。但是奶奶仍然哀悼撫摸並道歉,然後才釋放返回森林相信乾旱會使蛇沒有食物和庇護所
Kitjina Pracha先生和Lap Chinpracha夫人今年78歲,兩個人住在董裡府旺威塞特區旺旺普朗區Moo 8,班旺邁8號房子80號。令人高興的是,突然有一隻大的眼鏡王蛇,長超過5米,滑到他吃飯的地方附近。然後curl縮在屋子中間導致奶奶幾乎隨風削弱膝蓋因為自從80歲就從未見過像這樣的大蛇然後,兩個祖父母舉手祈禱。那是一條偉大的大蛇還是一條蛇叫他走自己的路但死後無法使用,請用長棒將其移除。相反,它是由眼鏡王蛇眼鏡蛇傳播的。導致兩個祖父母決定逃出家門並要求鄰居幫助告知王維塞特救援人員幫助趕走所說的眼鏡王蛇。 Wang Wiset救援人員到達時,只用了15分鐘就抓住了這隻眼鏡王蛇。眼鏡蛇的長度超過5米,重15公斤,並且相信南方人認為眼鏡王蛇是一條漂亮的蛇或第二條蛇,是祖母,包括鄰居,它不會攻擊身上的粉末。找到咬眼鏡蛇身體的bra撫摸寬恕最終要求發財,不要傷害,直到王威瑟特救濟部隊負責人Sawai Kaew Chuea先生說,因為長期乾旱使眼鏡王蛇從火中逃逸躲藏在村民的房屋中加上缺乏糧食和水資源但是請注意,如果遇到這樣的蛇通知救援隊,他們很樂意為每個家庭的人們提供幫助。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys