Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » จากครอบครัวเกษตรกรรับซื้อยางพารา  ภายหลังจากที่ยางพารามีราคาตกต่ำอย่างมาก

จากครอบครัวเกษตรกรรับซื้อยางพารา  ภายหลังจากที่ยางพารามีราคาตกต่ำอย่างมาก

จากครอบครัวเกษตรกรรับซื้อยางพารา  ภายหลังจากที่ยางพารามีราคาตกต่ำอย่างมาก  ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา  ด้วยผลงานวิจัยจาก สถาบันวิจัยยางพารา ม.สงขลานครินทร์ ที่เริ่มต้นด้วยการคัดสรรน้ำยางสดจากต้นยางพาราสายพันธุ์คุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางตามผลงานวิจัย  นำมาผลิตหมอนยางพาราที่มีความยืดหยุ่นสูง มีสีขาวสะอาด  มีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นหอมจากนมสด ทำให้หมอนยางพาราเป็นสินค้าส่งออกประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย

            นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์ศรี  กล่าวว่า เดิมครอบครัวของตนตั้งแต่รุ่นคุณตา-คุณยาย จนมาถึงรุ่นของเธอ ทำอาชีพรับซื้อเศษยางเป็นธุรกิจ โดยเธอเป็นรุ่นที่ 3 ของกิจการรับซื้อเศษยาง แต่ด้วยราคาผลผลิตที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้รายได้ไม่เพียงพอ และการขึ้นลงของราคายางทำให้เลี่ยงต่อภาวะขาดทุน ตนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาย่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และสร้างจุดแข็งให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง มีมูลค่าที่สูงขึ้น  โดยให้สถาบันวิจัยยางพารา ม.สงขลานครินทร์ ช่วยวิจัยหาสูตรสำเร็จมาทำหมอนยางพาราที่นุ่ม  นิ่ม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถผลิตหมอนยางพาราซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชน และคิดแบรนด์ของตัวใช้ชื่อว่า  “ชบา” ตนคิดว่าเป็นคำที่สั้นสามารถเรียกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดจำง่าย
              สำหรับการต่อยอดจากการรับซื้อยางพารามาทำหมอนยางพารา นั้นตนตั้งใจพัฒนาหมอนยางพาราที่มีขายทั่วไป ให้มีความโดดเด่น มีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยเริ่มจากการรับซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ซึ่งให้ราคาสูงกล่าท้องตลาดถึง 2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกที่ดี มีสภาพอากาศที่เหมาะสม  ส่งน้ำยางเข้าสู่กระบวนการผลิตตามสูตรของงานวิจัยฯ จนได้หมอนยางพารา  หลังจากเปิดตัวหมอนยางพาราภายใต้แบรนด์ “ชบา” ได้รับการตอบรับอย่างดี มีการสั่งซื้อ และ ทำสัญญาซื้อขายเป็นรายปีจากลูกค้าชาวจีน โดยส่งขายตามสัญญาสั่งซื้อ เดือนละ 4,000 ใบ เป็นระยะเวลา 5 ปี และ มาเลเซีย เดือนละ 2,000 ใบ เป็นเวลา 2 ปี ตลอดทั้งลูกค้าภายในประเทศอีกหลายราย ซึ่งในปีหน้าตนเตรียมเปิดตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย  ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อได้ในราคาปลีก ในราคาใบละ 600 บาท   ลักษณะของหมอนยางพาราที่ทำนั้น 1 ใบนั้นจะมีความหนาไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าบางคนชอบนอนหมอนสูงก็หมุนอีกด้านหนึ่ง หากต้องการนอนหมอนต่ำ ก็หันอีกด้านหนึ่ง  โดยหมอนหนุนจะมีสองแบบตามบล็อกที่มีลักษณะเป็นปุ่ม และรูปแบบหัวใจ  นอกจากนี้ยังมีสำหรับอีกด้วย ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อให้การนอนหลับสบายยิ่งขึ้น  กระบวนการผลิตนั้น นำยางพารามาผสมตามสูตร แล้วใส่ลงบล็อกหรือแม่พิมพ์ที่กำหนด นำเข้าตู้อบ  นำออกจากตู้อบมาแช่น้ำ ผ่านเครื่องรีด เครื่องปั่น นำมาเป่าในตู้พัดลม ให้แห้ง  จากนั้นนำมาตัดแต่ง แล้วนำไปใส่ถุงรอส่งจำหน่าย หมอนยางพารา 1 ใยจะใช้นำยางพารา 23 กิโลกรัม ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจะเหลือน้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  โทร 086-3202119  และ เฟชบุ๊ก ชบาหมอนยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ หรือชมสินค้าได้ที่ บริษัท พาราไทยส่งออก  จำกัด  109 ม.4ต.คลองปาง  อ.รัษฎา  จ.ตรัง
https://www.youtube.com/watch?v=S1E0xU4VwMQ&feature=youtu.be
From a family of farmers buying rubber After the price of rubber has dropped dramatically. Extension of product development for rubber pillows With research results from Rubber Research Institute Prince of Songkla University Beginning with the selection of fresh latex from quality rubber species With latex percentage according to research Used to produce high-quality latex pillows Clean white With a mild aroma similar to the aroma of fresh milk, making rubber pillows to be exported to China and Malaysia
Ms Pimnara Chansri said that her family was originally from Khun Ta - Grandma. Until reaching your model Make a living buying rubber scraps as a business Which she is the 3rd model of the business of buying rubber scraps But with the continuously declining product prices Until causing insufficient income And the fluctuation of rubber prices to avoid losses. Therefore, he has a development concept, summarizing the development of existing products. And create strengths for products that are different Has a higher value By the Rubber Research Institute Prince of Songkla University Help research and find a successful formula to make a soft latex pillow to meet the needs of customers Until able to produce rubber pillows which are needed by the people And think of the brand of the name "Chaba", which they think is a short word that can be called both Thai and English, easy to remember
Orphan Lassen 1 For the extension of the purchase of natural rubber to make rubber pillows. He intends to develop rubber pillows that are sold online. To be outstanding Has a higher value Beginning with the purchase of rubber latex from farmers in Ratsada District, Trang Province, which has a high price of 2 baht per kilogram in the market Which is a good planting area With suitable weather conditions Send latex into the production process according to the research formula. Until getting the latex pillow After the launch of the latex pillow under the brand "Chaba" has been well received. There is an order purchase and sales contract annually by Chinese customers. By selling according to the purchase contract of 4,000 tickets per month for 5 years and Malaysia 2,000 tickets per month for 2 years throughout many other domestic customers Which in the next year, prepare to open the market in Laos as well General customers can buy at a retail price of 600 baht per piece. The nature of the rubber pillows that are made of 1 piece that is not the same thickness. Since some customers like to sleep, high pillows also rotate on the other side. If wanting to sleep on a low pillow Turned the other side There are two types of support pillows according to the blocks which look like buttons. And the heart pattern Also available for Able to answer both adults and children To make the sleep more comfortable The production process Mix rubber according to the formula. Then put in the specified block or mold, put in the oven, remove from the oven, soak in water Through the rolling machine, blender, blow in the fan cabinet to dry, then trim Then put in a bag waiting for delivery 1 pillow of rubber fiber will use 23 kg of rubber. After the production has been completed, the weight will be approximately 12 kilograms. Those interested can contact us at Call 086-3202119 and Facebook Chaba 100% Natural Latex Pillow Or view products at Para Thai Export Company Limited 109 Moo 4, Khlong Pang Subdistrict, Ratsada District, Trang Province

ゴムを買う農家の家族からゴムの価格が劇的に下がった後。ゴム枕の製品開発の延長からの研究結果ゴム研究所プリンスオブソンクラ大学高品質のゴム種からの新鮮なラテックスの選択から始まります調査によるとラテックスの割合高品質のラテックス枕の製造に使用きれいな白新鮮な牛乳の香りに似た穏やかな香りで、ゴム枕を中国とマレーシアに輸出します
ピムナラチャンスリ女史は、彼女の家族はもともとクンタ-おばあちゃんから来たと言いました。モデルに到達するまでゴムスクラップをビジネスとして購入して生計を立てる彼女はゴムスクラップを購入するビジネスの3番目のモデルですしかし、製品価格の継続的な低下により収入不足になるまで損失を回避するためのゴム価格の変動。したがって、彼は既存の製品の開発をまとめた開発コンセプトを持っています。そして、異なる製品の強みを生み出しますより高い価値があるゴム研究所プリンスオブソンクラ大学顧客のニーズを満たすために柔らかいラテックス枕を作るための研究と成功した処方を見つけましょう人々が必要とするゴム製枕を製造できるようになるまでそして、「チャバ」という名前のブランドを考えてみてください。彼らはタイ語と英語の両方と呼ぶことができ、覚えやすい短い言葉だと思います
オーファンラッセン1ゴム製枕を作るための天然ゴムの購入の延長のため。彼は、オンラインで販売されるゴム製枕を開発する予定です。傑出するより高い価値があるトラン県ラサダ地区の農家からゴムラテックスを購入するところから始まります。ラサダ県は市場で1キログラムあたり2バーツという高価格です。良い植栽エリアです適切な気象条件で研究公式に従ってラテックスを生産プロセスに送ります。ラテックス枕を手に入れるまでブランド「チャバ」の下でラテックス枕の発売後、好評を博しています。中国の顧客による毎年の注文購入および販売契約があります。多くの国内顧客を通じて、5年間で1か月あたり4,000チケット、2年間で1か月あたり2,000チケットの購入契約の下で販売されました。来年、ラオスでも市場を開く準備をする一般のお客様は1個あたり600バーツの小売価格で購入できます1つの厚さを持たないゴム製枕の性質。一部のお客様は寝るのが好きなので、高い枕も反対側で回転します。低い枕で寝たい場合反対側を回したボタンのように見えるブロックに応じて、2種類のサポート枕があります。そして、心のパターンにも利用可能大人と子供の両方に答えることができるより良い睡眠のために生産プロセス配合に従ってゴムを混ぜます。次に、指定されたブロックまたは型に入れ、オーブンに入れ、オーブンから取り出し、水に浸しますローリングマシン、ブレンダーを通して、ファンキャビネットを吹き込んで乾燥させてから、トリミングします次に、配達待ちの袋に入れますゴム繊維の枕1本には23 kgのゴムが使用されます。生産が完了すると、重量は約12キログラムになります。ご興味のある方は、 086-3202119とFacebook Chaba 100%天然ラテックス枕を呼び出しますまたは、Para Thai Export Company Limitedで製品を見る109ムー4、トラン県ラッサダー地区、クローンパン地区

从一个农民家庭购买橡胶橡胶价格大跌之后。扩展橡胶枕头的产品开发来自的研究结果橡胶研究所宋卡王子大学从从优质橡胶品种中选择新鲜乳胶开始根据研究有乳胶百分比用于生产高质量的乳胶枕头干净的白色具有与新鲜牛奶相似的温和香气,使橡胶枕头出口到中国和马来西亚
Pimnara Chansri女士说,她的家人最初来自Khun Ta-奶奶。直到达到模型以购买橡胶废料为生她是橡胶废料购买业务的第三种模式但是随着产品价格的不断下降直到造成收入不足以及橡胶价格的涨跌避免损失因此,他具有发展理念,总结了现有产品的开发。并为不同的产品创造优势具有较高的价值橡胶研究所宋卡王子大学帮助研究并找到成功的配方来制作柔软的乳胶枕头,以满足客户的需求直到能够生产人们需要的橡胶枕头考虑一下“ Chaba”这个品牌,他们认为这是一个简短的单词,可以同时称为泰语和英语,易于记忆
孤儿拉森1用于扩展购买天然橡胶的橡胶枕头。他打算开发在线销售的橡胶枕头。出类拔萃具有较高的价值从在董里府拉萨达地区的农民那里购买橡胶胶开始,市场上每公斤的价格高达2泰铢哪个种植面积好在合适的天气条件下根据研究公式将乳胶送入生产过程。直到得到乳胶枕头推出“ Chaba”品牌乳胶枕头后,受到了广泛好评。中国客户每年有一份定购和销售合同。根据购买合同,在5个月内每月购买4,000张门票,并在2个月内向马来西亚购买2,000张门票,购买了2年,在许多国内客户中明年也准备在老挝开放市场一般顾客可以以每件600泰铢的零售价购买,没有1层厚度的橡胶枕头的性质。由于一些顾客喜欢睡觉,因此高枕头也在另一侧旋转。如果想睡在低枕头上转向另一边根据块的不同,支撑枕头有两种类型,它们看起来像纽扣。和心形图案也可用于能够回答成人和儿童为了更好的睡眠生产过程根据配方混合橡胶。然后放入指定的块或模具中,放入烤箱,从烤箱中取出,浸泡在水中通过轧制机,搅拌机,在风扇柜中吹干,然后修剪然后放在袋子里等待发货1个橡胶纤维枕将使用23公斤橡胶。生产完成后,重量将约为12公斤。有兴趣的人可以通过以下方式与我们联系致电086-3202119和Facebook Chaba 100%天然乳胶枕头或在Trang Province Ratsada区的Khlong Pang街道Moo 4的Para Thai Export Company Limited 109中查看产品

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys