Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง มอบเงิน 5 แสนบาทช่วยเหลือมาเรียมพะยูนตรัง (ชมคลิป)

ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง มอบเงิน 5 แสนบาทช่วยเหลือมาเรียมพะยูนตรัง (ชมคลิป)

ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง นำรายได้จากการจัดกิจกรรมและการขายเสื้อ เพื่อนำเงินรายได้ เข้าบัญชี มาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง จำนวน 5 แสนบาท

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกชมรม นายวิถี สุพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด เข้าพบนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อมอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง และการจำหน่ายเสื้อพะยูนให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อนำเงินรายได้เข้าบัญชี มาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง ในการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลมาเรียมพะยูนน้อยแห่งท้องทะเลตรัง เนื่องจากการดูแลมาเรียมนั้นต้องมีเงินในการนำไปซื้อสิ่งของโดยเฉพาะนม ที่ให้มาเรียมกิน เพราะว่าพะยูนยังเล็ก ทั้งนี้ทางชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ได้มอบเงิน จำนวน 5 แสนบาท เข้าบัญชีมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จากกนั้นมอบให้กับคลังจังหวัด เพื่อนำไปเข้าบัญชี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าเงินที่รับการบริจาคนั้นต้องมีการใช้อย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการและเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการใช้จ่าย ต้องตรวจสอบการใช้จ่ายได้ทุกขั้นตอน

Trang Bicycle Club Bring income from organizing activities and selling shirts In order to bring the money into the account Mariam for the preservation of Trang dugongs in the amount of 5 hundred thousand baht

At the Trang Governor's Lounge Dr. Phithak Phongchayachak, President of Trang Sports Club Along with members of the club, Mr. Withi Supitak, Managing Director Woodwork Company Limited met Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province. In order to provide income after deducting expenses from organizing activities of Trang Sports Club And selling dugong shirts to interested people To bring money into the account Mariam for the conservation of Trang dugongs In bringing to the cost of caring for Mariam, the little dugong of the Trang Sea Due to the care of Mariam, there must be money to buy things, especially milk. That gave Mariam to eat Because the dugong is still small However, the Trang Sports Bicycle Club has donated 500,000 baht to the Mariam account for the conservation of the dugong Trang. Via the Governor of Trang Province From that given to the provincial treasury To take into account Which the governor of Trang province Said that the donated money must be used in a transparent manner according to the principles and reasons In order not to cause frustration about spending Must check every step of spending

トラン自転車クラブ活動の整理とシャツの販売から収入を得るトランジュゴンの保存のために、マリアムに500,000バーツの金額でお金を持ち込むため

トランガバナーズラウンジにてトランバイクスポーツクラブ会長、Phithak Phongchaikhot博士マネージングディレクターのミスターウィスダピサッククラブのメンバーとともにWood Work Company Limitedは、トラン県知事のLuechai Charoensap氏と面談しますトラン州の自転車スポーツクラブの活動から費用を差し引いた後、収入を提供するそして、ジュゴンの関心のある人々への配布アカウントにお金を持ち込むにはトラン・ジュゴン保護のためのマリアムトラン海のジュゴンであるマリアムの世話の代償マリアムの世話をすることは、物、特に牛乳を買うのにお金が必要だからマリアムに食べさせるジュゴンはまだ小さいからこの点で、トランバイクスポーツクラブはジュゴントランの保全のためにマリアムアカウントに500,000バーツを寄付しました。トラン州知事経由州の財務省に与えられたものから考慮されるトランガバナー寄付金は原則と理由に基づいて透過的に使用する必要があると述べた支出に関するゴシップを防ぐために支出のすべてのステップを確認する必要があります

Trang自行車俱樂部通過組織活動和銷售襯衫帶來收入為了把錢存入Mariam賬戶,以保存Trang dugongs的金額為50萬泰銖

在董裡總督的接待室Trang Bike Sports Club總裁Phithak Phongchaikhot博士與俱樂部成員一起,董事總經理Withi Supitak先生伍德工作有限公司會見董裡省知事Luechai Charoensap先生在董裡省自行車運動俱樂部的活動中扣除費用後提供收入並向有興趣的人出售儒艮襯衫將錢存入賬戶瑪麗亞姆為了保護董裡的儒艮在照顧Trang海的儒艮Mariam的費用由於照顧瑪麗亞姆需要錢買東西,特別是牛奶讓瑪麗亞姆吃因為儒艮仍然很小Trang自行車運動俱樂部已向Mariam的帳戶捐贈了50萬泰銖以保護Trang Manatee。通過董裡州長從那時起到省財政部要考慮到其中是董裡府的省長說捐款必須按照原則和理由透明使用為了不引起沮喪的消費必須檢查每一步消費

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys