Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พสกนิกรชาวตรัง ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม(ชมคลิป)

พสกนิกรชาวตรัง ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม(ชมคลิป)

พสกนิกรชาวตรัง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยพรมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ทั้งนี้ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ข้าราชการ และประชาชนชาวตรังทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่องค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Trang people Join the royal offering Candle lit, blessing, blessing, blessing Queen Sirikit Queen The Royal Queen On the occasion of the auspicious occasion of 12 August 2019
At the King Rama V Monument, Thap Thiang Subdistrict Mueang Trang District, Trang Province, Nang Nitha Sawangthong, Deputy Governor of Trang Province Along with Mr. Phaiboon Ohmak, Deputy Governor of Trang Province, Mrs. Uachit Jaroensap, President of the Red Cross, Trang Head of Government And the people of Trang Province, among all Participate in the ceremony of offering royal ceremonies. And lit candles to celebrate Greetings to His Highness and honor His Majesty Queen Sirikit. Queen The Royal Queen On the occasion of the auspicious occasion of 12 August 2019 at the King Rama V Monument

In order to share the appreciation of the grace of Queen Sirikit Queen The Royal Queen That he had dedicated his body, wisdom and royal property Practice the royal duties of little, endlessly, tirelessly To benefit the people of Thailand Which is apparent In the heart of the Thai people, the civil servants and the people of Trang, among all Appreciate the grace Therefore expressing love and honor to Her Majesty Queen Sirikit Queen The Royal Queen

トランの人々王室の供物に参加するろうそくの明かり、祝福、祝福、祝福女王シリキット女王様ロイヤルクイーン2019年8月12日の縁起の良い機会に
ラマ5世王記念碑、タップティアン地区トラン県ムアントラン郡、ナンニササワントン、トラン県副知事トラン県副知事のパイブーン・オーマック氏、トラン赤十字大統領、ウアチット・ジャロエンサップ夫人政府長トラン県の人々は王室の儀式を提供する式典に参加します。そして、祝うためにろうそくを点灯殿下へのご挨拶とHis下の女王シリキットに敬意を表します。女王様ロイヤルクイーンラマ5世王記念碑での2019年8月12日の縁起の良い機会に

の恵みの感謝を共有するために女王シリキット女王様ロイヤルクイーン彼は自分の体、知恵、王室の財産を捧げた小さな、無限に、たゆまぬ王室の義務を実践するタイの人々のためにそれは明らかですタイの人々の中心で、公務員とトランの人々、とりわけ恵みを感謝するしたがって、女王Ma下シリキットに愛と名誉を表現する女王様ロイヤルクイーン

Trang人加入皇室服務蠟燭點燃,祝福,祝福,祝福詩麗吉王后女王皇家女王在2019年8月12日的吉祥之際
在國王拉瑪五世紀念碑,Thap Thiang街道董裡府Mueang Trang區,董裡省副省長Nang Nitha Sawangthong董事會副省長Phaiboon Ohmak先生,董事會紅十字會主席Uachit Jaroensap女士政府首腦還有董裡府的人民參加提供皇家儀式的儀式。並點燃蠟燭慶祝向殿下問候並尊敬詩麗吉王后陛下。女王皇家女王在2019年8月12日在拉瑪五世國王紀念碑的吉祥之際

為了分享欣賞的恩典詩麗吉王后女王皇家女王他奉獻了自己的身體,智慧和皇室財產盡職盡責地執行少許,無休止的皇室職責為了泰國人民的利益這很明顯在泰國人民的心臟,公務員和董里人民中欣賞恩典因此,向詩麗吉王后陛下表達愛心和榮譽女王皇家女王

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys