Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน ตรัง (ชมคลิป)

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน ตรัง (ชมคลิป)

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานี

ที่เมรุวัดโพธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานนภดล ชูพูล อายุ 38 ปี ตำแหน่งพลปืนเล็ก กองร้อยทหารพรานที่ 4703 ชุดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 (ร้อย ทพ.4703 ฉก.ทพ.47) ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่หมู่ที่ 6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยกลุ่มก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยศพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพธาราม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ทั้งนี้พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบธงชาติ มอบเหรียญบางระจัน มอบประเกียรติบัตรให้กับมารดาของอาสาสมัครทหารพรานนภดล ชูพูล
สำหรับบรรยากาศในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานนภดล ชูพูล เป็นไปอย่างโศกเศร้าอย่างมาก โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ,พล.ต.ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ทหารพราน และประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Deputy Commander, Region 4, presided over the funeral ceremony of the paramilitary volunteers Who died from duty in Pattani
       At the temple, Photharam Temple, Moo 4, Ban Pho Sub-district Mueang Trang District, Trang Province, His Majesty the King His Majesty graciously pleaded with Maj. Gen. Sittiporn Musikasin, Deputy Commander of Region 4, to preside over the cremation ceremony of the Noppadon Chupon Volunteer Rangers, aged 38 years. Scout Troop 4703, Special Task Force Department of the Scout Regiment 47 (Hr. 4703, Chor. 47) who died from the unrest in the southern border provinces The incident occurred on July 3, 2019, at Moo 6, Baro Subdistrict, Yha District, Yala Province. The insurgency group created a situation to shoot injured villagers and died. The funeral was initiated at Photharam Temple, Mueang Trang District, Trang Province. Police Lieutenant General Sittiporn Musikasin, Deputy Commander of Region 4, gave the flag of Bang Rachan. Give the card to the mothers of the Nopadol Chupupan Rangers volunteers.
         For the atmosphere in the cremation ceremony of the funeral volunteers, Nopadol Chumphon volunteers were very sad. With Mr. Luechai Chareonsap, Governor of Trang Province, Maj. Gen. Pasakorn Thavetha, Commander-in-Chief of the 43rd Military District, Thep Satri Srisoonthorn District, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province Military official Scout And many people came to attend the ceremony Which everyone appreciates the grace At His Majesty the King And every royal family who cares about the work of officials in the three southern border provinces

第4地域副司令官が準軍事ボランティアの葬儀を主宰パタニで亡くなった人
       寺院では、Moha 4、Ban Pho小地区、Photharam Templeムアントラン県、トラン県、王陛下彼の陛下は38歳のNoppadon Chuponボランティアレンジャーの火葬式典を主宰するように第4地域の副司令官Sittipornムジカシン少将に誠意をこめて懇願しました。スカウト部隊4703、特別タスクフォース南ボーダー地方の暴動で亡くなったスカウト連隊47部(4703歳、Chor.47)この事件は2019年7月3日にヤラ県Yha地区Baro SubdistrictのMoo 6で発生し、暴力団は負傷した村人を射殺する状況を作り出し、死亡した。この葬儀はトラン県ムアントラン県フォトラム寺院で始まり、第4地域副司令官Sittipornムシカシン中尉がBang Rachanの旗を揚げた。 Nopadol Chupupan Rangersのボランティアの母親にカードを渡します。
         葬儀のボランティアの火葬式典の雰囲気のために、Nopadol Chumphonのボランティアはとても悲しかったです。トラン県知事、ルカイ・チャレナサップ氏、ナコーンシータンマラート県トゥンソン郡テップ・サトリ・スリソンソーン郡第43軍区総司令官、パサコン・タベサ少将軍関係者スカウトそして多くの人々が式典に出席するようになりました誰もがその恵みを高く評価しています王の陛下にてそして、南部の3つの国境地方の役人の仕事に関心があるすべての王室

第4區副指揮官主持了準軍事志願者的葬禮儀式誰在北大年死於執勤
       在寺廟,Photharam寺,Moo 4,Ban Pho分區董裡府Mueang Trang區,國王陛下陛下慷慨地請求4區副指揮官Sittiporn Musikasin將軍主持38歲的Noppadon Chupon志願者巡遊者的火葬儀式。偵察兵部隊4703,特遣隊在南部邊境省份的騷亂中死亡的童軍軍團47(Chr.4703,Chor.47)事件發生在2019年7月3日,在雅拉省Yha區巴羅街道Moo 6號,叛亂組織創造了一個射殺受傷村民並死亡的局面。葬禮在董裡府Mueang Trang區的Photharam寺開始。警區中將Sittiporn Musikasin,4區副指揮官,給了Bang Rachan的旗幟。將卡片交給Nopadol Chupupan Rangers志願者的母親。
         對於葬禮志願者火葬儀式的氣氛,Nopadol Chumphon的志願者們非常難過。 Trang省知事Luechai Chareonsap先生,Pashorn Thavetha少將,Nakhon Si Thammarat省Thung Song區Thep Satri Srisoonthorn區第43軍區總司令軍官首要偵察員許多人前來參加儀式每個人都欣賞這種恩典在國王陛下每個皇室成員都關心南部三省的官員們的工作

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys