Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ททท.ตรังเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญวันพระใหญ่ เยี่ยมน้องมาเรียมพยูนน้อยตรัง(ชมคลิป)

ททท.ตรังเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญวันพระใหญ่ เยี่ยมน้องมาเรียมพยูนน้อยตรัง(ชมคลิป)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญไหว้พระในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั้งนี้จากการจัดงานตรังมาราธอนทำให้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ส่งผลให้การท่องเที่ยวและยอดการจองห้องพักเพิ่มขึ้น ทำให้มีเงินสะพัดเกือบ 70 ล้านบาท พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ไปเยี่ยมชมพะยูนน้อยมาเรียมที่กำลังเป็นขวัญใจของชาวไทยและชาวต่างชาติ

นาวสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง กล่าวว่าในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังจำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอยู่ในช่วงกรีนซีซั่น ทะเลไม่สามารถออกไปท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ได้มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางบก และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงจัดโครงการไหว้พระถวายเทียนพรรษาที่สัดตรังคภูมิ อำเภอกันตัง และวัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา นอกจากนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้จัดงานตรังมาราธอน ทำให้นักวิ่งจากทั่วประเทศพร้อมผู้ติดตาม เดินทางมาเกือบหมื่นคน ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดเป็นไปอย่างคึกคักอย่างมาก การเดินทางมาของนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจะทำให้มีเงินสะพัดเกือบ 70 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง เดินทางไปดูพะยูนน้อยมาเรียม ที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าหน้าที่ สัมผัสบรรยากาศจริง ได้มากกว่าจากการดูไลฟ์สด จะได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้อนนมพะยูนน้อยมาเรียม และแม่ส้ม ที่พะยูนน้อยว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆแม่ส้ม ทั้งนี้การเดินทางก็ไม่ยากลำบาก นั่งเรือจากท่าเรือหาดยาว อำเภอกันตังเพียง20 นาที และต่อรถยนต์กระบะ หรือรถซาเล้งของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ แล้วเดินขึ้นบนเขาบาตูไปยังอ่าวดูหยง ซึ่งระยะทางการเดินไม่ไกล สามารถเดินไปเรื่อยๆสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสเป็นอย่างมาก

Tourism Authority of Thailand Trang Office invites people and tourists to make merit to pay homage during the Asarnha Bucha Day Festival. And Buddhist Lent Day However, from the Trang Marathon, there are many participants. Resulting in increased tourism and reservation Resulting in almost 70 million baht in cash and inviting people and tourists Go to visit Mariam's dugong, which is a favorite of Thai and foreigners.
          Nawasu Nanthawan Siripopat, Director of Tourism Authority of Thailand, Trang Office, said that during the Asarnha Bucha Day festival And Buddhist Lent Day There will be many consecutive holidays. Resulting in many people and tourists interested in traveling to Trang Province Which the tourism of Trang is in the green season The sea cannot go out to travel. Due to the announcement of the closure of marine tourism sites The Office of Tourism Authority of Thailand, Trang Office has promoted tourism by land. And on important days of Buddhism Therefore held a project to pay homage to the Lent candle offering at Trang Kumpun, Kantang District and Khao Kaeo Temple, Sikao District. Organized the Trang Marathon Make runners from all over the country with followers Travel to nearly ten thousand people As a result, the holiday atmosphere is very active. The journey of runners and tourists will make money almost 70 million baht.
              In addition, people are invited to travel to Trang. Travel to see Mariamman's dugong At Koh Libong Sub-district, Kantang District, Trang Province, which was raised by officials Experience the real atmosphere Get more from live viewing Will see the work of the staff In the feeding of the little dugong, Mariam and Mae Som, the little dugong swimming near the Mae Som However, traveling is not difficult. Take a boat from Haad Yao Pier Kantang District, only 20 minutes and the pickup truck Or Saleng cars of villagers entering the area Then walked up on Batu Mountain to Dung Bay Which the distance is not far Can walk continuously, experience the beautiful nature Which will impress the tourists who have to experience a lot

タイ王国政府観光局は、アサルナブチャデイフェスティバル中に敬意を払うメリットがあると人々と観光客に勧めます。仏教徒の日しかし、トランマラソンからは、多くの参加者がいます。観光と予約の増加につながる現金で7000万バーツ近くをもたらし、人々や観光客を招待するマリアムのジュゴンを訪ねてみてください。これはタイ人や外国人のお気に入りです。
          トラン観光局のタイ政府観光局のNawasu Nanthawan Siripopat氏は、Asarnha Bucha Dayフェスティバルでは仏教徒の日連休はたくさんあります。トラン県への旅行に興味を持っている多くの人々と観光客に帰着それはトランの観光が緑の季節にあるのか海は旅行に出られない。海洋観光地の閉鎖の発表によるタイ政府観光庁の事務所であるトラン事務所は、土地による観光を推進しています。そして仏教の重要な日にそのため、カンタン地区のトランクンプンとシカオ地区のカオケオ寺院で、貸しキャンドルのオファーをするプロジェクトを開催しました。トランマラソンを開催フォロワーと一緒に全国からランナーを作る1万人近くへの旅行その結果、休日の雰囲気は非常に活発です。ランナーと観光客の旅は、およそ7000万バーツのお金を稼ぐでしょう。
              また、人々はトランに旅行に招待されています。マリアマンのジュゴンを見るために旅行する当局によって提起されたトラン省のKantang地区のKoh Libong地区本物の雰囲気を体験ライブ視聴からもっと多くを得るスタッフの仕事を見ます小さなジュゴン、マリアムとメゾンの餌で、メゾンの近くを泳ぐ小さなジュゴンしかし、旅は難しくありません。ハードヤオ桟橋からボートに乗るカンタン地区、わずか20分とピックアップトラックまたは地域に入る村人のSaleng車それからDung BayにBatu Mountainを歩いた遠くない距離継続的に歩くことができ、美しい自然を体験するこれはたくさん経験しなければならない観光客を感動させるでしょう

泰國旅遊局Trang辦公室邀請人們和遊客在Asarnha Bucha日節期間表達敬意。和佛教大齋節然而,從Trang Marathon,有很多參與者。導致旅遊和預訂增加結果將近7000萬泰銖現金,並吸引人們和遊客去參觀瑪麗亞姆的儒艮,這是泰國人和外國人的最愛。
          Trang辦公室泰國旅遊局局長Nawasu Nanthawan Siripopat表示,在Asarnha Bucha Day節期間和佛教大齋節會有很多連續的假期。導致許多有興趣前往董裡府的人和遊客其中Trang的旅遊業在綠色季節大海不能外出旅行。由於宣布關閉海洋旅遊景點泰國旅遊局辦公室負責推動陸路旅遊業。在佛教的重要日子因此舉辦了一個項目,向Sikao區的Kantang區Trang Kumpun和Khao Kaeo寺的Lent蠟燭祭奠致敬。組織了Trang Marathon讓追隨者來自全國各地的跑步者前往近萬人因此,假日氛圍非常活躍。跑步者和遊客的旅程將賺取近7000萬泰銖。
              此外,還邀請人們前往董裡。去看看馬里安曼的儒艮在董裡省Kantang區的Koh Libong街道,由官員籌集體驗真實的氛圍通過實時觀看獲得更多會看到工作人員的工作在餵養小儒艮,Mariam和Mae Som,在Mae Som附近游泳的小儒艮但是,旅行並不困難。從Haad Yao Pier碼頭乘船Kantang區只有20分鐘的皮卡車或者Saleng汽車的村民進入該地區然後沿著Batu山走到Dung Bay哪個距離不遠可以連續走路,體驗美麗的大自然這將給那些必須經歷很多體驗的遊客留下深刻印象

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys