Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปั่น เพื่อน้องมาเรียม พะยูนน้อยแห่งทะเลตรัง(ชมคลิป)

ปั่น เพื่อน้องมาเรียม พะยูนน้อยแห่งทะเลตรัง(ชมคลิป)

ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม ปั่นปันน้ำใจ ให้พะยูนน้อย สมทบทุนเข้าบัญชี มาเรียมเพื่ออนุรักษ์พะยูนตรัง จำนวน 5 แสนบาท

ที่บริเวณสถานีรถไฟกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นปันน้ำใจ ให้พะยูนน้อย โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) หัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยานจังหวัดตรัง เข้าร่วมในพิธีเปิด
ทั้งนี้ ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง และตัวแทน กองทุน มาเรียม เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง กล่าวถึงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นปันน้ำใจ ให้พะยูนน้อย” เป็นกิจกรรมปั่น” เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุน “มาเรียม” เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง โดยในวันนี้มีนักปั่นมาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ระยะทาง 31 กิโลเมตร เส้นทาง เริ่มต้นจาก สถานีรถไฟกันตัง – เลี้ยวขวา – ผ่านรพ.กันตัง – เลี้ยวซ้าย – ท่าเรือหาดยาว – สิ้นสุดเกาะลิบง โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อ มอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบสมทบทุนเข้าบัญชี มาเรียมเพื่ออนุรักษ์พะยูนตรัง จำนวน 5 แสนบาท

Trang Bicycle Club organizes activities to encourage the dugongs to be donated to the account. Mariam to conserve Trang dugongs in the amount of 500,000 baht
       At the Kantang Railway Station, Kantang District, Trang Province, Mr. Jatuphon Manpat, Director-General, Department of Marine and Coastal Resources Presided over the opening ceremony of the activity to pay homage to Phayun Noi, with Mr. Pin Sak Surasawadee, Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources, Mr. Chongluea Woraphongsathorn, Deputy Director-General of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department. Director of Bureau of Conservation Area 5 (Nakhon Si Thammarat) Head of Government And cyclists from Trang Bike Club Participated in the opening ceremony
       In this regard, Dr. Phithak Phongchayachak, Chairman of Trang Bicycle Sports Club and Mariam Fund for the conservation of Trang Manatee Discusses cycling activities "Spin the mind Let the little dugong "be a spinning activity" to provide income to the fund "Mariam" for the conservation of Trang dugongs Today, there are over 300 riders joining the activity. The distance is 31 kilometers. The route starts from Kantang Railway Station - turn right - through Kantang Hospital - turn left - Haad Yao Pier - End Koh Libong. By bringing all proceeds from the sale of shirts Awarded to the agency responsible for contributing to the account. Mariam to conserve Trang dugongs in the amount of 500,000 baht

トラン自転車クラブは、ジュゴンが口座に寄付されるのを奨励するための活動を企画しています。マリアムはトランジュゴンを50万バーツの量で保護する
       トラン県カンタン地区のカンタン駅、海洋資源開発省局長Jatuphon Manpat氏Phayun Noiに敬意を払うための活動の開会式の議長、Pin Sak Surasawadee氏、海洋と沿岸資源局の副局長、Chongluea Woraphongsathorn氏、国立公園、野生生物と植物保護局の副局長自然保護局5局長(ナコンシータマラート)行政長そしてTrang Bike Clubのサイクリスト開会式に参加しました
       これに関連して、トラン自転車スポーツクラブ会長のPhithak Phongchayachak博士とトランマナティ保護のためのマリアム基金サイクリング活動について説明します「心を回すトランジュゴンの保護のために基金「マリアム」に収入を提供するために、小さなジュゴンを「回転活動にしなさい」としましょう。今日では、300人を超えるライダーが活動に参加しており、距離は31キロメートルで、Kantang Railway Station - 右折 - Kantang Hospital - 左折 - Haad Yao Pier - End Koh Libongへ。シャツの販売からのすべての収益をもたらすことによってアカウントへの寄付を担当している機関に授与されます。マリアムはトランジュゴンを50万バーツの量で保護する

Trang自行車俱樂部組織活動,鼓勵將儒艮捐贈給賬戶。瑪麗亞姆以50萬泰銖的價格保存了董裡的儒艮
       在董裡省Kantang區的Kantang火車站,Jatuphon Manpat先生,海洋和沿海資源部總幹事主持了活動開幕式,向Phayun Noi致敬,海洋和沿海資源部副總幹事Pin Sak Surasawadee先生,國家公園,野生動物和植物保護局副局長Chongluea Woraphongsathorn先生。保護區主任5(Nakhon Si Thammarat)政府主管和Trang Bike Club的自行車手參加了開幕式
       在這方面,Trang自行車運動俱樂部主席Phithak Phongchayachak博士和Trang Manatee保護Mariam基金討論騎自行車活動“旋轉心靈讓小儒艮“成為一個旋轉活動”為基金“瑪麗亞”提供收入,以保護董裡的儒艮今天有超過300名車手加入活動。距離31公里。路線從Kantang火車站開始 - 右轉 - 穿過Kantang醫院 - 左轉 - Haad Yao Pier - End Koh Libong。通過出售襯衫的所有收益授予負責該帳戶的代理機構。瑪麗亞姆以50萬泰銖的價格保存了董裡的儒艮

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys