Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน(ชมคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน(ชมคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพราน นภดล ชูพูล ที่เสียชีวิตจากการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 5 ก.ค.2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ มารดาของอาสาสมัครทหารพราน นภดล ชูพูล อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพราน นภดล ชูพูล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
อาสาสมัครทหารพราน นภดล ชูพูล ตำแหน่งพลปืนเล็ก กองร้อยทหารพรานที่ 4703 ชุดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 (ร้อย ทพ.4703 ฉก.ทพ.47) ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่หมู่ที่ 6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยกลุ่มก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อกองร้อยทหารพรานที่ 4703 ชุดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (ร้อย ทพ.4703 ฉก.ทพ.47) เข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ กลุ่มคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดทำให้ทหารพรานทำให้ อส.ทพ.นพดล ชูพูล เสียชีวิต และกำลังพลได้รับบาดเจ็บ 3 นาย


His Majesty the King His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to give to the Governor of Trang Province. Invite a royal gift basket Handed over to relatives of Nopadol Chupupon Rangers volunteers who died from the unrest in the southern border provinces
         5 July 2019 at 09.30 hrs. His Majesty the King His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to give Mr Luechai Charoensup, Governor of Trang Province. Invite a royal basket to give to Mother of the volunteers of the Noppadon Chupoon Paratroopers, aged 38 years, at the house number 70/1, Moo 1, Ban Pho Subdistrict, Mueang Trang District
           Nopadol Chupupon Rangers Volunteer Gunner Scout Troop 4703, Special Task Force Department of the Scout Regiment 47 (Hr. 4703, Chor. 47) who died from the unrest in the southern border provinces The incident occurred on July 3, 2019, at Moo 6, Baro Subdistrict, Yha District, Yala Province. The insurgency group created a situation to shoot injured villagers and died. When the Scout Troop No. 4703, the Unit 47, the Scout Regiment No. 47 (HMS 4703, Chor. 47) entered the area to investigate. A group of criminals have detonated the bomb, causing the rangers to cause Nopadol Chupapool to die and the wounded 3 people.

王の陛下彼の陛下の王Bhumibol Adulyadejは、Trang省の総督に恵まれたことを嬉しく思います。ロイヤルギフトバスケットを招待南部国境地方の暴動で亡くなったNopadol Chupupon Rangersボランティアの親戚に引き渡されました
         2019年7月5日9時30分、王陛下彼の陛下の王Bhumibol Adulyadejは、Trang州の総督Luechai Charoensup氏を迎え入れることを嬉しく思います。にロイヤルバスケットを贈るNoppadon Chupoon Paratroopersのボランティアの母親、38歳、家番号70/1、Moo 1、Ban Pho Subdistrict、Mueang Trang地区
           ノパドールチュポンポンレンジャーボランティアガンナースカウト部隊4703、特別タスクフォース南ボーダー地方の暴動で亡くなったスカウト連隊47部(4703歳、Chor.47)この事件は2019年7月3日にヤラ県Yha地区Baro SubdistrictのMoo 6で発生し、暴力団は負傷した村人を射殺する状況を作り出し、死亡した。偵察部隊第4703号、第47号部隊、第47部隊偵察部隊第47号(HMS 4703、第47号)が調査の対象となった地域に入った。一群の犯罪者が爆弾を爆発させ、レンジャーにNopadol Chupapoolを殺させ、3人の負傷者を出しました。

國王陛下國王普密蓬·阿杜德陛下慷慨地高興地向董裡省總督致敬。邀請皇家禮品籃交給Nopadol Chupupon Rangers志願者的親屬,他們死於南部邊境省份的騷亂
         2019年7月5日上午9點30分。國王陛下國王普密蓬·阿杜德陛下慷慨地高興地給予董裡省省長Luechai Charoensup先生。邀請皇家籃子給予Noppadon Chupoon Paratroopers志願者的母親,38歲,位於董里市Muang區Ban Pho街道Moo 1號70/1號。
           Nopadol Chupupon Rangers志願者槍手偵察兵部隊4703,特遣隊在南部邊境省份的騷亂中死亡的童軍軍團47(Chr.4703,Chor.47)事件發生在2019年7月3日,在雅拉省Yha區巴羅街道Moo 6號,叛亂組織創造了一個射殺受傷村民並死亡的局面。當偵察兵第4703號,第47單元,偵察團第47號(HMS 4703,第47章)進入該地區進行調查時。一群犯罪分子引爆了炸彈,導致遊俠導致Nopadol Chupapool死亡,3人受傷。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys