Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ดอกเฟื่องฟ้าบานสะพรั่งบนเกาะกลางถนนทางหลวง (ชมคลิป)

ดอกเฟื่องฟ้าบานสะพรั่งบนเกาะกลางถนนทางหลวง (ชมคลิป)

ต้นเฟื่องฟ้าของแขวงทางหลวงตรัง กำลังออกดอกบานสะพรั่ง บริเวณเกาะกลางถนน สวนงามเป็นอย่างมาก สร้างความสนใจให้กับผู้ที่ขับรถผ่านไปมา

นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงตรัง ได้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ตามถนนสายหลักต่างๆ ก็เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเกิดความร่วมรื่น การปลูกไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ต้นพิกุล ต้นเข็ม ต้นปาล์มคอกเทล และต้นเฟื่องฟ้า ในส่วนของต้นเฟื่องฟ้าขณะนี้กำลังผลิดอกสวยงามเป็นอย่างมาก บริเวณถนนสายตรัง – สิเกา ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาทุ่งแจ้ง ยาวไปจนถึงหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ทำให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปมาได้ชมความสวยงามของต้นเฟื่องฟ้าที่กำลังบานอยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้นเฟื่องฟ้ามีทั้งดอกสีขาว สีชมพู สีแดง สนับเรียงรายกัน โดยแขวงทางหลวงตรัง ได้บำรุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่ม ดูแล้วสวยงามเป็นอย่างมาก แต่ขอเตือนประชาชนอย่ามองต้นไม้ที่สวยงามจนเพลินเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

Ton Fuengfah of Trang Highway Blossoming in bloom In the middle of the road The garden is very beautiful. Create interest for those who drive past
           Mr. Rawi Bunnarn, Director of Trang Highway District, revealed that Trang Highway Has planted perennials Ornamental flower In the middle of the road Along various main roads To make it beautiful And a joyful collaboration Planting of perennials And ornamental flowers such as Phikun trees, palm trees, palm trees, cocktails And Fuengfah In the part of Fuengfah, the flowers are very beautiful. In the area of ​​Trang-Sikao Road, from the area of ​​Thung Chaeng Stadium Long to the front of Trang Transport Office The distance is about 500 meters, allowing those who drive past to see the beauty of the blooming bougainvillea at this time. Which the Fuengfah tree has both white, pink, red flowers lined up together By Trang Highway Can be maintained by fertilizing Pruning into shrubs Looks very beautiful But warn the public not to look at the beautiful trees until they can cause accidents

トラン・ハイウェイのトン・フエンファ満開道の真ん中で庭はとてもきれいです。過去を運転する人々のための興味を作成しなさい
           トラン・ハイウェイ地区のラウィ・ブナーン氏は、トラン・ハイウェイに次のように述べています。多年生植物を植えました観賞用の花道の真ん中で様々な幹線道路に沿ってそれを美しくするためにそして楽しいコラボレーション多年生植物の植栽そしてPhikunの木、ヤシの木、ヤシの木、カクテルなどの装飾用の花そしてフエンファフエンファの一部では、花はとても美しいです。トゥーンチャンスタジアムのエリアからトランシカオロードのエリアでトラン交通局の正面まで距離は約500メートルで、過去に運転している人は現時点で咲くブーゲンビリアの美しさを見ることができます。フエンファの木には、白、ピンク、赤の花が並んでいます。トラン高速道路施肥によって維持することができます低木に剪定とてもきれいに見えるしかし、彼らが事故を引き起こすことができるまで、美しい木を見ないように大衆に警告しなさい

Trang高速公路的Ton Fuengfah盛開的綻放在路中間花園很漂亮。為那些開車過去的人創造興趣
           Trang Highway District的董事Rawi Bunnarn先生透露了Trang Highway種植了多年生植物觀賞花卉在路中間沿著各種主要道路使它美麗和快樂的合作種植多年生植物和觀賞花卉如Phikun樹,棕櫚樹,棕櫚樹,雞尾酒和Fuengfah在Fuengfah的部分,鮮花非常美麗。在Trang-Sikao路地區,從Thung Chaeng體育場區域長到Trang運輸辦公室的前面距離大約500米,讓那些開車過去的人可以看到盛開的九重葛的美麗。其中Fuengfah樹有白色,粉紅色,紅色的花朵排列在一起通過Trang Highway可以通過施肥來維持修剪成灌木看起來很漂亮但是警告公眾不要看著美麗的樹木,直到它們發生事故

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys