Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตักบาตรน้ำหอม ปีใหม่ไทย เมืองตรัง(ชมคลิป)

ตักบาตรน้ำหอม ปีใหม่ไทย เมืองตรัง(ชมคลิป)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ร่วมกับวัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดงานประเพณีสงกรานต์ย้อนยุค ประเพณีตักบาตรน้ำหอม เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป โดยมีประชาชนมาเข้าแถวยืนรอตักบาตรน้ำหอมจำนวนมากท่ามกลางแดดที่ร้อนอบอ้าว

ที่วัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว นายเสถียร แก้วงาม นายกเทศมนตรีตำบลนาเมืองเพชร นายสมปอง พ่วงพูล กำนันตำบลนาเมืองเพชร จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2561 ซึ่งที่วัดเขาแก้วนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรน้ำหอม เนื่องในวันสงกรานต์ได้ดำเนินมาเป็นเวลา 12 ปี การตักบาตรน้ำหอมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาช้านาน เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดตรัง การตักบาตรน้ำหอม มีความหมาย 2 ส่วน คือ น้ำ ประกอบด้วย น้ำใจ น้ำคำ(คำพูด) น้ำพักน้ำแรง น้ำเงิน (เงินทอง) และน้ำหอม ส่วนหอมคือกลิ่นที่ทุกคนปารถนา การตักบาตรน้ำหอมจึงเปรียบเสมือนการมอบสิ่งใดให้กับผู้อื่น ผู้ให้ก็ได้รับสิ่งนั้นกลับคืน ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จะเดินถือบาตรมาให้ประชาชนที่มายืนรอเข้าแถว ได้นำน้ำหอมใส่ในบาตรรถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีประชาชนต่อแถวรอใส่บาตรน้ำหอมกันเป็นจำนวนมาก


Tourism Authority of Thailand, Trang Office, Na Muang Petch District Together with Khao Kaew Temple, Sikao District, Trang Province, organize the Songkran Festival Tradition offering perfume To promote good traditions and culture To remain With people coming in to stand and wait to give alms to many perfume in the hot sun
           At Khao Kaew Temple, Sikao District, Trang Province, Miss Nanthawan Siriphopat, Director of the Tourism Authority of Thailand Office, Trang Phrakhru Sri Rattana Phiwut Office The abbot of Khao Kaew Temple, Mr. Sathien Kaewngam, mayor of Na Muang District, Mr. Sompong Phuangpoon, Kamnan Subdistrict, Na Muang Phet Sub-district Organizing Songkran festival activities Which will be held between 13-14 April 2018, which at Khao Kaew temple has traditionally provided perfume On Songkran Day, it has been performed for 12 years. The alms offering is an old tradition. Is the first and only one in Trang Province The alms offering of perfume has two meanings: water consisting of the spirit of Nam Kham (words), blue water (silver) and fragrant fragrances. The perfume offering is like giving anything to others. The person who gave it back The monks and novices will walk to hold a bowl for the people to stand in line. Brought perfume to the monks Which has people per row waiting to put a lot of perfume bowl

タイ政府観光局、トラン事務所、ナムアンペッチ地区トラン県カオケオ寺院と共同でソンクラーン祭りを開催伝統を提供する香水良い伝統と文化を促進するために残るために人が立って暑い日にたくさんの香水に施しをあげるのを待つので
           カオケオ寺院、トラン省、シカオ地区、ミス・ナンタワン・シリポパット、タイ政府観光局所長、トラン・プラクルスリ・ラタナ・フィウット事務所カオケオ寺院の修道院長、Sathien Kaewngam氏、Na Muang地区の市長、Sompong Phuangpoon氏、Kamnan地区、Na Muang Phet地区ソンクラン祭りの活動の整理カオケオ寺院で伝統的に香水を提供してきた2018年4月13日〜14日に開催されますソンクラーンデーでは、12年間行われてきました。トラン県で最初で唯一の人です。ナムカムの精神からなる水(言葉)、青い水(銀)、そして香りのよい香り:香水を施したものには2つの意味があります。香水の提供は他人に何かを与えるようなものです。お返しした人修道士と初心者は泰國旅遊局,Trang辦公室,Na Muang Petch區與董裡省Sikao區的Khao Kaew Temple一起組織潑水節傳統提供香水促進良好的傳統和文化留下來隨著人們站起來等待在烈日下給許多香水施捨
           在Trang省Sikao區的Khao Kaew寺,泰國辦事​​處旅遊局局長Nanthawan Siriphopat,Trang Phrakhru Sri Rattana Phiwut辦公室Khao Kaew Temple的住持,Na Muang區市長Sathien Kaewngam先生,Na Muang Phet街道Kamnan分區Sompong Phuangpoon先生組織潑水節活動將於2018年4月13日至14日舉行,在Khao Kaew寺廟傳統上提供香水在潑水節,它已經進行了12年。施捨是一個古老的傳統。是董裡省第一家也是唯一一家施捨香水有兩個含義:水由Nam Kham(文字),藍水(銀)和芬芳的香水組成。香水產品就像給別人甚麼。還給他的人僧侶和新手將走路,拿著一個碗供人們排隊。給僧侶們帶來了香水每排有人等著放很多香水碗人々が並ぶためにボウルを持つために歩くでしょう。僧侶に香水を運んだ列ごとの人がたくさんの香水鉢を置くのを待っている

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys