Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย (ชมคลิป)

ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย (ชมคลิป)

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว

ที่สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสร่วมกิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่ไทยเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ได้นิมนต์ พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพระภิกษุ สามเณร จำนวน 130 รูป รับบิณฑบาต ในส่วนของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดตรัง ต่างตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดตรังมาร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากนั้นได้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ รอบเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นประพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรัง

Buddhists in Trang Province Participated in the merit-making ceremony to give alms to monks On Songkran Day or Thai New Year's Day For the prosperity of oneself and family
          At Sa Ka Phang Surin Public Park, Muang District, Trang Province, Mr. Chuan Leekpai, President of the Democratic Party Advisory Council And former prime minister Along with Luechai Charoensap, Trang Governor, Mr. Kitchawayapai, President of Trang Provincial Administration Organization Presided over and participated in the merit making ceremony on the day of Songkran Festival By having a public servant, wearing bright colored clothes, joining a lot of activities to welcome the Thai New Year
          Which has invited the royal primate of Trang Province Is the chairman of the monk, 130 monks and novices, receiving alms in the part of public servants in Trang province Different prayers are spread, while the merit of charity To those who passed away And for the prosperity of one's own family, with many civil servants in Trang province joining the ceremony After that, the Buddha image was washed. Watering wishes from the elderly And the Buddha Sihing procession Around Trang municipality In order to allow people to join the Phra Sihing water bathing, which is a sacred Buddha image of Trang Province

トランの仏教徒僧侶に施しを与えるための功績式に参加しましたソンクランの日またはタイの元旦に自分や家族の繁栄のために
          トラン県ムアン県サカパンスリン公立公園、民主党諮問委員会委員長、チュアン・リークペイ氏そして元首相トラン州知事、ルチャイ・チャロエンサップ氏、トラン州行政機関の会長、Kitchawayapai氏ソンクラーン祭りの日に功績決定式を主宰し参加しました公務員を持ち、明るい色の服を着て、タイの新年を迎えるために多くの活動に参加する
          これはトラン省の霊長類を招いたトラン県の公務員の一部に施しを受け取っている僧侶、1​​30人の僧侶と初心者の会長です。慈善事業のメリットはありますが、さまざまな祈りが広まっています亡くなった方へそして、自分の家族の繁栄のために、トラン県の多くの公務員が式典に参加しました。その後、仏像が洗われた。高齢者からの水まきそして、仏思思の行列トラン市周辺トラン県の神聖な仏像であるPhra Sihingの水浴びに人々が参加できるようにするため

董裡府的佛教徒參加了為僧侶施捨的功績儀式在潑水節或泰國元旦為了自己和家人的繁榮
          在董裡府Muang區的Sa Ka Phang Surin公園,民主黨諮詢委員會主席Chuan Leekpai先生和前總理Trang省長Luechai Charoensap,Trang省行政組織總裁Kitchawayapai先生在潑水節當天主持並參加了功績製作儀式有一個公務員,穿著鮮豔的衣服,參加很多活動,歡迎泰國新年
          其中邀請了董裡府的皇家靈長類動物是和尚的主席,130名僧侶和新手,在董裡省的公務員中接受施捨不同的祈禱傳播,而慈善的優點對於那些去世的人為了自己的家庭的繁榮,董裡省的許多公務員也參加了儀式之後,佛像洗了。給老人澆水的祝福和佛西辛的遊行在董里市附近為了讓人們加入Phra Sihing水上沐浴,這是董裡府的神聖佛像

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys