Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตรัง “ร้านก๋วยเตี๋ยว เลียชาม” (ชมคลิป)

ตรัง “ร้านก๋วยเตี๋ยว เลียชาม” (ชมคลิป)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดร้านขาย ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกชายได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยใช้ชื่อ “ร้านก๋วยเตี๋ยว เลียชาม” สร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนไอเดียชื่อร้านมาจาก เห็นเด็กยกชามก๋วยเตี๋ยวขึ้นซดจนหมด

ที่บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 11 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายจรูญ สุวรรณโชติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ใช้สถานที่บริเวณหน้าที่บ้านเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวให้กับนายนันทวุฒิ สุวรรณโชติ บุตรชาย อายุ 24 ปี ทำก๋วยเตี๋ยวขายให้ประชาชนและเด็กๆได้กินก๋วยเตี๋ยว ทั้งนี้นายจรูญ สุวรรณโชติ กล่าวว่า ตนเองได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว โดยจำหน่ายในราคา 25 – 35 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยปกติก๋วยเตี๋ยว จะจำหน่ายในราคา 40-50 บาท การจำหน่ายนาราคาถูกถือเป็นการช่วยลดภารค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ยิ่งช่วงนี้ราคายางพาราและราคาปาล์มตกต่ำ ทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง การที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกก็ทำให้ประชาชนสามารถประหยัดได้ในระดับหนึ่ง โดยสูตรที่มาทำก๋วยเตี๋ยวนั้นได้สูตรมาจากพี่ชายและสอนวิธีทำให้ จึงมีรสชาติจัดจ้านถูกปาก ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรือ หรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ทั้งนี้ประชาชนที่อยากลิ้มลองรสชาติสามารถมารับประทานก๋วยเตี๋ยวได้ที่สถานที่ดังกล่าว หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 061-2529202 อีกทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างจากถ้ำเลเขากอบ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประมาณ 3 กิโลเมตร การจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวจะจำหน่ายได้ 80-90 ชามต่อวัน โดยเปิดตั้งแต่ 10.00 – 14.00 น.เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวขายหมดแล้ว บางวันก็ต้องปิดก่อนเวลา เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวมีราคาถูก นอกจากนี้ยังมีจุดเชคอินให้กับผู้ที่มากินก๋วยเตี๋ยว “ร้านก๋วยเตี๋ยวเลียชาม” อีกด้วย

The chairman of the Thung To Subdistrict Administration Organization Council, Huai Yot District, Trang Province, opened a noodle shop for the son to take care of themselves and their families by using the name of "Mongkol Luekchan Shop". The store name is from Saw the child lift the bowl of noodles up and down
             At the house no. 103, Moo 11, Khao Kob Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province, which is the home of Mr. Charoon Suwannachot, chairman of Thung To Subdistrict Administration Organization Council Using the location of the area of ​​the house, opening a noodle shop for Mr. Nantawut Suwannachot, a 24-year-old son, making noodles for sale to people and children eating noodles. Mr. Charoon Suwanchot said that he had opened a noodle shop. Which is sold at a price of 25 - 35 baht, which is considered cheaper price than the market Usually noodles Will be sold at a price of 40-50 baht. The selling price is considered to help reduce expenses for the people. The more the price of rubber and palm prices are down. Causing people to have lower income By eating cheap noodles, people can save at a certain level. By the recipe that made the noodles that was formulated from the brother and taught how to make Therefore has a spicy taste Whether the taste of the boat noodles Or Tom Yum Noodles The people who want to try the taste can eat noodles at that place. Or call us at 061-2529202 and the noodle shop is located from the Le Khao Kop cave. The famous tourist attraction of Huai Yot district, Trang province, about 3 kilometers. The sale of noodles can be sold 80-90 bowls per day, which is open from 10.00 - 14.00 hrs. Some days have to close before Because noodles are cheap There is also a check-in point for those who come to eat noodles. "Noodle Bowl"

トラン県淮揚地区のThung To Subdistrict行政組織評議会の議長は、「Mongkol Luekchan Shop」という名前を使って、息子とその家族の世話をするための麺屋をオープンしました。店舗名は子供が麺のボウルを上下に持ち上げるのを見た
             Thung To Subdistrict行政組織評議会の議長であるCharoon Suwannachot氏の本拠地であるTrang州のHuai Yot地区、Moo 11、Koo Kob Subdistrict、第103番で家の面積の場所を利用して、24歳の息子ナンタット・スワンナコット氏のための麺屋を開いて、麺を食べる人々と子供たちに販売のための麺を作ります。 Charoon Suwanchot氏は彼が麺屋を開いたと言った。これは25 - 35バーツの価格で販売されており、市場よりも安いと考えられています。通常麺40〜50バーツの価格で販売されます販売価格は、人々の経費削減に役立つと考えられています。ゴムや手のひらの価格が下落すればするほど。人々に低収入をもたらす安い麺を食べることによって、人々は一定のレベルで節約することができます。兄から作られた麺を作って作り方を教えたレシピでしたがってスパイシーな味がしますボート麺の味はどうかそれともトムヤムヌードル味を試してみたい人はその場所で麺を食べることができます。または、061-2529202までお電話ください。ヌードルショップはLe Khao Kop洞窟の近くにあります。トラン県のフアイヨット地区の有名な観光スポットは約3キロメートルで、麺の販売は1日当たり80-90杯で、10.00 - 14.00時間です。何日か前に閉じる必要があります麺が安いから麺を食べに来る人のためのチェックインポイントもあります。 「麺丼」

董事會位於董裡省槐Y區的Thung To Subdistrict Administration Organization Council主席為兒子開設了一家麵館,以“Mongkol Luekchan Shop”的名義照顧自己和家人。商店名稱來自看到孩子上下提起一碗麵條
             位於董裡省懷優區Khao Kob街道Moo 11號的103號房子,是Thung To Subdistrict Administration Organization Council主席Charoon Suwannachot先生的家。利用房子所在地的位置,為一位24歲的兒子Nantawut Suwannachot先生開了一家麵館,為人們和孩子們吃麵條做麵條。 Charoon Suwanchot先生說他開了一家麵館。以25-35泰銖的價格出售,這被認為比市場價格便宜通常麵條將以40-50泰銖的價格出售。銷售價格被認為有助於減少人們的開支。橡膠和棕櫚價格下跌的價格越高。導致人們收入減少通過吃便宜的麵條,人們可以節省一定的水平。通過配方製作麵條,由兄弟配製並教會如何製作因此有辛辣的味道是否有船面的味道或湯姆百勝麵條想要品嚐味道的人可以在那個地方吃麵條。或致電061-2529202,麵館位於Le Khao Kop洞穴。著名的旅遊勝地,位於董裡府的Huai Yot區,約3公里。麵條的銷售每天可以賣80-90碗,營業時間為10:00-14:00。有些日子必須要關閉因為麵條很便宜對於那些前來吃麵條的人來說,還有一個登記入住點。 “麵碗”

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys