Articles Comments

Headline

ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหน่วยงานราชการลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ในอำเภอวังวิเศษ โดยเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และตรวจเยี่ยมการรวมกุล่มของเกษตรกรในการผลิตอาหารจำหน่าย ซึ่งคณะฯพร้อมที่จะช่วยเหลือผลักดันในการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น … Read entire article »

Latest

แรงงานอาชีพอิสระ (ชมคลิป)

แรงงานอาชีพอิสระ (ชมคลิป)

นักศึกษาและผู้ที่ว่างานในจังหวัดตรัง ให้ความสนใจฝึกวิชาชีพอิสระ 40 อาชีพ เพื่อหาราบได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ และมาสมัครงาน ที่มีตำแหน่งงานว่าง 400 อัตรา … Read entire article »

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5,6 พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และแนะนำให้แปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังได้แนะนำหน่วยงานราชการให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งจะส่งผลกระทบตอความเสียหายตอทรัพย์สินของทางราชการ … Read entire article »

ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 (ชมคลิป)

ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 (ชมคลิป)

สักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงาน “ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่ง ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวนมาก โดยมีการออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 156 บูธ … Read entire article »

ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (หน้าคลิป)

ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (หน้าคลิป)

ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมใจกันออกมาลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วง ในขณะที่ประชาชนก็ออกมามาลงคะแนนเช่นกัน ในจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเกือบ 9 พันคน … Read entire article »

กกต.ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day (ชมคลิป)

กกต.ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day (ชมคลิป)

กกต.ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 … Read entire article »

โครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562(ชมคลิป)

โครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562(ชมคลิป)

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา เมื่อเป็นแล้วจะทำให้เสียชีวิต … Read entire article »

เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จัดงาน 82 ปีเมืองกันตัง(ชมคลิป)

เทศบาลเมืองกันตัง  จังหวัดตรัง จัดงาน 82  ปีเมืองกันตัง(ชมคลิป)

เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จัดงาน 82 ปีเมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 82 ปี ของการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองกันตัง โดยมีการแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเมืองกันตัง และการแสดงอื่นๆอีกมากมาย … Read entire article »

เรือนจำตรัง จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด (ชมคลิป)

เรือนจำตรัง จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด (ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด เพื่อให้ครอบครัวได้พบปะกับผู้ต้องขัง ทำให้บรรยากาศในการพบญาติเป็นไปอย่างอบอุ่นและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง … Read entire article »

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พร้อมหน่วยงานร่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักฯ (ชมคลิป)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พร้อมหน่วยงานร่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักฯ (ชมคลิป)

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพัก เพื่อตรวจสอบและกำชับให้เจ้าของหอพัก สังเกตบุคคลต้องสงสัย ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดตรัง หลังจากมีการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ … Read entire article »

wholesale jerseys